Wij zijn een Greenspot!

Greenspots zijn plekken in Noord-Holland waar actief de lokale biodiversiteit wordt gestimuleerd. Samen met buurtbewoners en experts gaan de inspirators aan de slag om een plek te creëren waar de natuur wordt verrijkt. Zo ontstaan er wilde bloementuinen en voedselbossen tot duurzame ontmoetingsplekken en groene woonwijken. Iedereen die graag iets wil bijdragen aan de natuur, is van harte welkom om mee te helpen met het opstarten van een Greenspot of na realisatie mee te doen aan één van de activiteiten.

Het project

Greenspots voor Biodiversiteit is een project van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en IVN Natuureducatie in opdracht van de samenwerkende Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) Noord-Holland. Het doel van Greenspots voor Biodiversiteit is om structureel de biodiversiteit in Noord-Holland te stimuleren door nieuwe plekken hiervoor te creëren of bestaande plekken te verbeteren. Bovendien worden lokale bewoners bij de activiteiten rondom de Greenspots betrokken en geïnspireerd om thuis aan de slag te gaan.

Uitdaging

Greenspots voor Biodiversiteit zet zich in voor een rijkere natuur in Noord-Holland. Dat is hard nodig, want ondanks vele initiatieven en inspanningen op het gebied van natuurbescherming gaat de Nederlandse biodiversiteit nog steeds achteruit. Kwetsbare soorten nemen toe en dreigen uit te sterven. Ondertussen worden er al bijenboulevards aangelegd en kruidenrijke graslanden ingezaaid en zijn er nog veel meer projecten en ideeën om de biodiversiteit in Noord-Holland te versterken.

Biodiversiteit is een onderwerp waar mensen ook graag zelf iets aan willen bijdragen. Wij geloven dat iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen aan biodiversiteitsherstel en dat de vele onuitgewerkte ideeën die de lucht hangen die met een beetje steun en de hulp van een groep mensen uitgevoerd kunnen worden tot zichtbare resultaten kunnen leiden. Wij bieden deze steun zodat er Greenspots voor Biodiversiteit ontstaan waar niet alleen de biodiversiteit toeneemt, maar ook meer mensen geïnspireerd raken om zich in te zetten voor biodiversiteitsherstel.

Ontdek de Greenspot

Tot nu toe zijn er vijf Greenspots in ontwikkeling. Inspirators van deze Greenspot zijn op dit moment bezig om samen met buurtbewoners, vrijwilligers en experts hun plannen aan het uitwerken en uitvoeren. De Greenspots lopen zeer uiteen – van voedselbossen tot groene woonwijkenmaar hebben allemaal hetzelfde doel: een rijkere natuur bij jou in de buurt!

Kijk voor meer informatie op Greenspotsnoordholland.nl.