Bruikleenovereenkomst getekend voor 30 jaar

Op 2 november is het dan zover. Wij tekenen een bruikleenovereenkomst voor 30 jaar.

Hiermee wordt De Groene Oase onderdeel van Recreatieschap Geestmerambacht, en blijft dit stukje grond dus ten allen tijden openbaar.

Naast de samenwerking met Recreatieschap Geestmerambacht werken wij ook samen met Landschap Noord Holland. Samen hebben we het doel om Noord- Holland nóg mooier te maken.

De wethouder plantte een Eik en een Linde, bomen die onder goede omstandigheden wel 1000 jaar oud kunnen worden. Als iedereen 2 boompjes plant vandaag, dan hebben we er 34 miljoen bomen bij in Nederland. 

Geen (plek meer in je) tuin? Laat ons er dan één planten op de Groene Oase.

Wist je trouwens dat je van het blad van de Linde heerlijke salades kunt maken en dat de bloemen heel veel bijen aantrekken.