Film - Onder het maaiveld

Film “Onder het Maaiveld” – over het leven in de bodem en het belang van een gezonde bodem. 

https://onder-het-maaiveld.nl/

In de Flevopolder is het IJkcentrum voor de bodem https://ijkcentrumbodem.nl/nl . Hier analyseren ze testopstellingen van verschillende soorten bodems. Zo meten ze de relaties tussen bodemleven en bodemfuncties. En kunnen ze zien wat het effect is van verschillende beheersvormen op de vitaliteit van de bodem.

Naast een plek voor onderzoek is het IJkcentrum ook een plek waar kennis en innovatie gedeeld worden met tal van betrokkenen, zoals agrariërs, terreinbeheerders, beleidsmakers en projectontwikkelaars.

Wil je het IJkcentrum voor de Bodem bezoeken? Of wil je hier meer over weten? Laat het hun weten via communicatie@nioo.knaw.nl.

 

Film - The biggest Little Farm

Film” The biggest Little Farm” – over 2 dromers die naar het platteland verhuizen. Ze planten 10.000 bomen, telen honderden gewassen en houden allerlei soorten dieren (ook op oa Netflix) 

 

https://www.apricotlanefarms.com/biggest-little-farm/