Waterdiertjes

Waterdiertjes

Hoe schoon is het water? Welke diertjes leven er in het water?

Op de Groene Oase kunnen scholen deelnemen aan een landelonderzoek naar de waterkwaliteit. 
Daarbij leren ze ook veel over het (onder)waterleven. Waterdiertjes blijken een goede indicator voor de kwaliteit van water; hoe meer verschillende soorten, hoe beter de kwaliteit. Sommige soorten, zoals libellenlarven, komen alleen voor in schoon water.

Het onderzoek wordt op 3 plekken op de Groene Oase uitgevoerd: voor de sluis, na de sluis op de plas-drasoever en bij de paddenpoel in het voedselbos. Zo kan een vergelijking gemaakt worden in waterleven in stilstaand en in stromend water.

Het lesprogramma

De leerlingen krijgen een schepnetten en per 3 of 4-tal een rugzakje met onderzoeksmateriaal.

Ter plekke of op school kunnen de resultaten worden gepresenteerd en vergeleken worden of er een verschil is in waterkwaliteit.

De les is geschikt voor groepen 6,7 en 8 BO en onderbouw VO.

Het lesmateriaal is gebaseerd op de waterdiertjestelling van globe.nl. Achtergrondinformatie voor de lessen is te vinden op hun site.

Aanmelden

Na de zomervakantie verwelkomen we jullie graag op de Groene Oase.

Aanmelden kan door te mailen of te bellen naar Marjolein Themmen.
marjolein@degroeneoase.eu
06-42950969

Zij maak dan een schriftelijke bevestiging.

Ook voor vragen kun je natuurlijk altijd bellen.

Greenspot

Voedselbos de Groene Oase in Koedijk is Greenspot geworden.

Daarom hebben wij een subsidie gekregen voor de aanleg van een ecologische oever en het ontwikkelen van een les over waterkwaliteit en waterleven. Met deze subsidie kunnen we de les gratis aan enkele scholen aanbieden.